Yeşil Top

Tek bir noktaya odaklandığınız zaman, gördüklerinizin gerçek olduğundan emin olabilir misiniz?

Reklamlar

Pan pan PANİK

Konumuzu oluşturan psikiyatrik kavram olarak ‘panik’ teriminin etimolojisi mitolojiyle içiçedir. Yunanca “panikon” ve”panikos” sözcükleri, ‘Pan’a ait’, ‘Pan’dan gelen’, ’Pan ile ilgili’, ‘Pan’ın neden olduğu’ anlamlarını taşır. Sözü edilen Pan, Antik Yunan mitolojisinin Teke-Tanrı’sıdır. Pan, imgesel ve eylemsel olarak çok boyutlu, derinlikli bir figürdür. ‘Panik’in isim babası Tanrı-Pan’ın öyküsü, yaşamlarının içinden panik yaşantısı geçenlerin öyküsünü anlamada yardımcı olacaktır

‘Psikomitoloji’, bireysel ve kolektif öykülerin psikodinamik çözümlemesiyle ilgili kuram ve yöntemlerin çatı kavramıdır. Bilmek-anlamak isteyen zihin için her şey ve her olay, öykü(sü)yle anlamlıdır. Mit terimini, alışıldıktan daha geniş çerçevede, ‘yaşayan, yaşatan ve yaşanan öyküler’i karşılayacak şekilde kullanır, içerik ve dinamiklerini süreç analizleriyle ve geniş / derin bağlantılar ağı içinde anlamayı hedeflersek, tam da psikomitolojinin çalışma alanına girmiş oluruz.